มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

สีผิว SKIN ของแกนกระดาษ

             CA125                           CPM150                          KA125

             Kl185                             PF085                            PP070ระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัทมีประสิทธิภาพสูง เรามีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติทุก ๆ ด้านของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ และมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักได้ดี

ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้เรามีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแกนกระดาษเรามีการตรวจสอบคุณสมบัติดต่าง ๆ ทุกขั้นตอน เพื่อให้วัตถุดิบที่รับเข้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้เรายังได้ทำระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO14001:2004 เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของบริษัท ซื่งจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป


ขนาดแกนกระดาษที่เราผลิต