ผลิตภัณฑ์  คุณภาพ

แกนกระดาษ

แกนกระดาษสำหรับม้วนฟิล์ม

แกนกระดาษ

แกนกระดาษสำหรับพลาสติก

แกนกระดาษ

แกนกระดาษสำหรับสิ่งทอ

 กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์  เครือเจริญโภคภัณฑ์

วิสัยทัศน์ : ผู้นำในอุตสาหกรรมแกนกระดาษรายใหญ่ในภาคตะวันออก

พันธกิจ :

 1.สร้างพันธมิตรด้านการค้ารวมทั้งเป็นผู้ส่งมอบที่เข้มแข็ง

2.สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรูปแบบและขนาด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการผลิตและการบริการ

4.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

บริษัทของเราผลิตแกนกระดาษที่นำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เส้นผ่าศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 1–8 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.5–18 มิลลิเมตร สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมฟิล์ม, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมผลิตเทปกาว และใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าได้ อีกทั้งสามารถตัดความยาวได้ตามความต้องการของลูกค้า

แกนกระดาษ
แกนกระดาษ
 GLOBAL  STANDARD

มาตรฐานระดับโลก

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรองระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 เพื่อแสดงให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป

Scroll to Top